{lang: 'cs'}
Bali Bohemia
charakter článku: Průvodce
sekce: Náboženství
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Náboženství v Thajsku


Více než 90 % obyvatel země se hlásí k buddhismu, 5 % tvoří muslimové žijící zejména při jižních hranicích země, křesťané představují  asi 1 % obyvatel a mezi horskými kmeny stále ještě najdeme animisty. K hinduismu se hlásí asi 20 000 lidí, převážně Indů žijících v Bangkoku.

Buddhismus je někdy označován spíše za  filozofii než náboženství. Vychází z učení  Siddhárthy Gautamy, pozdějšího Buddhy. Buddhismus se poprvé objevil v Thajsku ve 4. stoletím př. n. l.Na začátku prvního tisíciletí se buddhismus rozdělil do dvou různých škol –Théraváda a Mahayana. Théraváda je ortodoxní  škola, která  je  v dnešní době  vyznávána na Srí Lance, Barmě, Thajsku, Laosu a Kambodži. Mahayana je praktikována  v Tibetu, Koreji, Japonsku, Sikimu, Bhútánu, Mongolsku, Vietnamu a částečně v Číně.
Buddhisté věří v neustálé převtělování, inkarnaci, ze kterého se lze vysvobodit pouze osvícením a dosažením nirvány. Na vyšší stupeň pomyslného žebříčku lze stoupat zásluhami, které lze získat různými způsoby. Žebříček začíná od zvířete, přes ženu, muže až po mnicha. Osvícení předpokládá přijetí čtyř vznešených pravd. Odstranit utrpení lze pouze sledováním střední cesty, která  zahrnuje zákaz zabíjení, krádeže, lhaní, cizoložství a pití omamných nápojů.

Každý muž v Thajsku by měl alespoň jednou za život vstoupit do mnišského stavu. Současný král Bhumiphol Adulyadej se stal mnichem v roce 1956 a pobýval v klášteře  Bovornivet. Korunní Princ Vajiralongkorn, jediný syn krále, byl mnichem v roce 1978.Celkem je v zemi asi 200 000 mnichů a  85 000 noviců.  Během buddhistického půstu tyto počty stoupají na asi 300 000 mnichů a 100 000 noviců. Mnichové působí jako učitelé a vykonávají náboženské obřady v komunitě. Mnichem se může stát každý, kdo dosáhne dvaceti let, pro novice není žádné věkové omezení. Většina Thajců obléká mnišské rouchu tři měsíce, ale mnichem se mohou stát také na jediný den.

Den mnichů začíná ranní obchůzkou, kdy je mohou lidé obdarovat almužnou a získat tak zásluhy, které jim mají pomoci ke zrození ve vyšší inkarnaci v příštím životě. Další možností k získávání těchto zásluh jsou finanční příspěvky chrámům nebo například vypouštění ptáků, ryb a želv zpět do přírody. Synové dočasným pobytem v klášteře získávají také zásluhy pro své matky a sestry.Potom mniši především meditují, zpívají, vyučují a studují. V Thajsku se vyskytují dvě sekty - Thammayut, která klade silný důraz na vzdělanost a meditaci, a Mahanikai, která má mnohem delší tradici. Barvy mnišských rób sahají od šafránové po tmavě hnědou, neexistuje zde žádné pevné pravidlo, ale mnichové ze sekty Thammayut dávají přednost tmavě hnědé.  
 

Buddha
 
Buddha se ve své poslední inkarnaci narodil jako princ Siddhártha   v Lumbini v  Nepálu  v roce 623 př. n. l. Jeho matka dlouho nemohla otěhotnět a povedlo se jí to až poté, co  se jí zdál sen o bílém slonu, který vstoupil do její dělohy. Podle astrologů se měl nový princ stát  všeobecně respektovaným člověkem, buď  králem nebo duchovním spasitelem. Jeho otec vydal příkaz, že princ nesmí vyjít mimo zdi  a  začal ho vyučovat sám. Dlouhé uši od těžkých náušnic svědčí o jeho životě v luxusu. V 29 letech princ tajně palác opustil  a na své cestě měl  poprvé možnost poznat lidské utrpení, když uviděl starce, nemocného, mrtvolu a žebravého mnicha.  Po tom zážitku se rozhodl odejít z paláce a šest let strávil asketickým způsobem života, ale ani během této doby nenašel odpověď na svoje otázky, a proto se rozhodl následovat střední cestu. Pod posvátným stromem bódhi dosáhl osvícení  po meditaci trvající 49 dní, kdy seděl v lotosové pozici se zkříženými nohami. Během této doby musel zápasit s mnoha pokušeními, které na něj seslal Mara, ztělesnění zla, ale odolal jim a v pětatřiceti letech se stal Buddhou..
Své první kázání pěti asketům uskutečnil v jelení oboře, tomu dalšímu již naslouchalo 1 250 lidí. Následujících 45 let putoval po Indii, obracel nevěřící na svoji víru  a konal zázraky. V roce 543 př. n. l zemřel, podle buddhistů vleže s hlavou podepřenou rukou upadl do nirvány. Stalo se tak  přesně na den jeho zrození a osvícení.
V roce 477 př. n. l. Buddhovi  žáci jeho projevy, které byly později uspořádány do různých sbírek, nazvaných Pitakas.Gautama byl čtvrtý z velkých učitelů. Existuje množství dalších Buddhů, zvaných Pacheka, kteří nejsou uctíváni. Poslední Buddha, Maitreya, se má objevit 5 000 let po Gautamovi. Buddhistický kalendář
únor: Makha Puja – druhé Buddhovo kázání, kde se shromáždilo 1 250 lidí, přes den se většinou konají veřejná kázání a večer pak procesí se svíčkami
květen: Visakha Puja –   kdy byl Buddha zrozen, dosáhl osvícení a upadl do nirvány, připomíná se obdobně jako Makha Puja
červenec: Asanha Puja - první Buddhovo kázání k pěti asketům, připomíná se obdobně jako předchozí
červenec: Khao Pansa – začátek tříměsíčního buddhistického půstu, období, kdy mnichové a novicové s výjimkou naléhavých případů nesmějí opouštět chrámy, v tomto čase mnoho Thajců dočasně vstupuje do kláštera
říjen: Ok Phansa – konec buddhistického půstu, příležitost pro oslavy a získávání různých buddhistických zásluh. Ti, kteří se stali mnichy jen na krátkou dobu, se vracejí domů.
říjen: Tod Kratin – trvá třicet dní od Ok Phansa. Buddhisté se účastní různých chrámových slavností a přinášejí mnichům jejich róby.
 

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Thajsko.Asean.cz: Thajsko průvodce: Náboženství v Thajsku ,
Thajsko © 2009 - 2023 Marten & Louis s.r.o.