{lang: 'cs'}
Bali Bohemia
charakter článku: Průvodce
sekce: Obyvatelstvo
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Obyvatelstvo Thajska


Okolo 85 % obyvatelstva představvují Thajové  hovořící čtyřmi odlišnými dialekty. Ve školách je vyučován dialekt centrální.  Okolo 14 % Thajců má čínské kořeny, necelá 3 %, žijící převážně v jižním Thajsku, jsou muslimové hovořící malajským dialektem. K dalším etnickým menšinám patří Khmerové a Monové.Dvě třetiny obyvatel žijí na venkově, ale s přibývající industrializací se zvyšuje podíl městského obyvatelstva.

Severní části země obývají horské kmeny, které na území Thajska přišly přibližně před dvěma sty lety.

Karenové – největší etnická skupina, asi 300 000 lidí, tradičně zemědělci, částečně lovci, pocházejí z Tibetu. Žijí převážně podél hranic s Barmou v nadmořské výšce kolem 500 m. Vdané ženy nosí blůzy a sukně výrazných barev, většinou červené nebo modré, svobodné bílé. Dělí se do čtyři skupin, bílí, červení, černí a dlouhé krky Staví si  nepříliš velké domy, které děti po svatbě opouštějí. Dvě vdané ženy nezůstávají  v jednom domě. Mají  přísné zákony proti nemorálnosti, v některých místech  se za cizoložství uděluje trest smrti. ,Animisté, z nichž  asi čtvrtinu misionáři obrátili na křesťanství. Kuriozní skupinu představují  Padaunové, pocházející z Barmy, kteří  bývají nazýváni dlouhé krky. Jejich ženy nosí na krku několik kilogramů vážící mosazné obruče. První prstenec  si dívky nasazují  v pěti letech. Ještě donedávna byly náhlým sejmutím prstenců trestány za cizoložství.  Obruče je prý měly ochránit před tygrem, který údajně útočí na krk. Podle jiné legendy z dob co z doby, kdy se proti Padaunům vzbouřili  Barmánci. Princezna Padaunů měla prohlásit, že pokud ztratí vládu nad zemí, nikdy obruče nesundá. Hmongové - druhá největší skupina, 120 000 lidí, žijících převážně v horách severního Thajska. Zruční stříbrotepci. Pěstují opium.
Mien (Yao) - asi 40 000 lidí čínského původu, mezi kmeny patří mezi nejlepší obchodníky, velice zruční ve výšivkách a stříbrotepectví. Jako jediní mají písemně zachyceny vlastní dějiny. Jejich  vesnice se nacházejí v Nan Phayao a Chiang Ra. Jejich ženy nosí černé turbany, černé žakety a bohatě vyšívané sukně, zuby si někdy zdobí zlatem. Uplatňuje se u nich polygamie a předmanželský sex. Muži si musí vybrat své ženy vně svého klanu. Adoptují děti z ostatních etnických skupin (asi desetina jejich populace). Animisté ovlivnění čínským taoismem. Jedna z jejich princezen byla manželkou čínského císaře.
Lisu - 30 000 lidí, žijí vysoko v horách zejména na severozápadě Thajska,  zemědělci produkující nejlepší opium.  Mezi jejich rody vládne silná rivalita, ozdoby na ženských šatech při oslavách nového roku mohou vážit až 2 kg. Dělí se do dvou skupin  černí a květinoví . Jsou  ovlivněny Činou, jejich nový rok připadá na  stejný den jako čínský. Žijí v širších rodinách.  Každý dům má domeček duchů a svatyni předků. Silně věří ve svět duchů.
Lahu - 70 000 lidí žijících většinou u barmských hranic. Zabývají se především zemědělstvím a lovem. Fyzicky větší než ostatní kmeny.Vyrábějí velice pěkné košíky a předměty ze dřeva a bambusu. Ženy nosí  černé a červené vesty. Muži  po svatbě žijí  po určitý čas v rodině nevěsty. Animisté, vyznávající kult předků, asi třetina konvertovala ke křesťanství
Akha - asi 50 000 lidí silně odolávajících asimilaci. Pocházejí z Yunanu a Tibetu. V minulosti žili okolo Chiang Rai, ale později se posunuli dále na jih, žijí v nadmořských výškách  kolem 1 000 m. Zemědělci, pěstují opium, prodávají suvenýry. Ženy nosí černé čepice zdobené stříbrnými mincemi a koulemi. U  vstupu do vesnic stojí dekorativní brány, které mají naznačit duchům, že dále mohou pokračovat jen lidé. V polovině srpna  a září se odehrává čtyřdenní slavnost s velkou houpačkou. Animistickou víru, akhazang, přednášejí vesničtí kněží těm, kteří neumějí číst.

 

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Thajsko.Asean.cz: Thajsko průvodce: Obyvatelstvo Thajska ,
Thajsko © 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.