Bali Bohemia
charakter článku: Průvodce
sekce: Umění, Zvyky, Náboženství
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Umění v Thajsku - architektura


Z doby před příchodem Thajů zůstalo zachováno jen málo památek, po Monech se nacházejí většinou čtvercové podstavce stúp. Nejstarší khmerské památky pocházejí již ze 7. století, zachovalejší stavby vznikly v 10.–12. století. Mezi nejvýznamnější patří Phanom Rung a  Phimai.

Wat Arun v Bangkoku
Wat Arun v Bangkoku

Khmerská stavební tradice se udržela i po úpadku jejich říše  v podobě khmerské stúpy – prangu.

Až do 17. století se odolné materiály používaly výhradně pro náboženské stavby. Stavělo se především ze dřeva a z cihel, Khmerové využívali pískovce. Z thajských království si nejoriginálnější styl vytvořilaSukhothaj.Klasická thajská architektura je spojena především s buddhismem. Najdeme ji zejména v chrámech nebo spíše v chrámových komplexech, nazývaných wat. 

Po celém Thajsku je okolo 40 000 chrámů, které představují místa setkávání, uctívání a vzdělávání.   Chrámy jsou úzce propojeny s životem komunity některé z nich obývá pouze několik mnichů, jinde jich najdete stovky.Stavbu chrámu  musí  povolit  Sangha, nejvyšší rada, která spravuje buddhistickou řád.. Některé chrámy jsou pod patronací krále, o jiné se starají místní věřící. Královský wat často ve svém jménu obsahuje Rat nebo Raja. Někdy je pojmenován po vládci, který ho nechal postavit, často podle významných soch, které se v něm nacházejí. Pokud  byl chrám přestavěn, většinou byl při té příležitosti přejmenován; tak se například v Bangkoku z watu Bodharam stal wat Pho.

 Jména architektů starých chrámů jsou většinou neznámá, vzácnou výjimkou je wat Kathom v Chiang Mai, postavený ve 13. století za vlády krále Mengraie, který byl pojmenován po svém staviteli.

Wat představuje transpozici nebe do pozemského světa, celý chrámový komplex je velice dekorativní s mnoha stavbami na malém prostoru.

Nejposvátnější část chrámu, kde jsou vysvěcováni kněží, se nazývá bot. Je ohraničena osmi kameny, bai sema, čtyřmi v každém rohu a čtyřmi ve směru hlavních světových stran. Tyto hraniční kameny odlišují bot od vihanu a vymezují posvátné území, na kterém nemůže vydávat své rozkazy ani král. Pro kázání mnichů se používá vihán , stejně jako v botu jsou ve vihánu umístěny Buddhovy sochy.  Střechy těchto staveb jsou zakončeny ornamentálním zdobením  známým jako čo fá, nebeský střapec. Nad ostatky Buddhy, svatými texty nebo ostatky významné náboženské nebo královské osobnosti, je v chrámovém komplexu vystavěna vysoká věž. . V Thajsku je převážně nazývána jako čedi a má podobu zvonu vystavěného na čtverhranném nebo kruhovém základu nebo věže připomínající vztyčený prst. Její tvar prý vychází ze způsobu, jak má být uctěn Buddha – základna představuje jeho roucho, kupole modlitební misku a špička hůlku.Podle jiné interpretace základna tvořená třemi platformami představuje peklo, zemi a nebe.

Prang  je inspirován khmerskou architekturou, v hinduistické mytologii reprezentuje 33 stupňů nebe, v buddhismu představuje 33 stupňů dokonalosti.  Využíván byl zejména v Ayutthayi, kde stál v centru watu. V Bangkoku  nejznámější prang najdete ve wat  Arun. Prang bývá také používán jako koruna umisťovaná  na  královské budovy, například na královský pantheon.

 


Buddhova stopa
Buddhova stopa

Před vstupem do chrámu se zouvají boty, v samotném chrámu se sedí tak, aby vaše nohy nesměřovaly k Buddhovi. Mnichové se nesmějí dotýkat žen a naopak. Pokud žena chce mnichovi něco podat, musí tak učinit prostřednictvím muže.  Do thajských chrámů byste neměli vstupovat v oblečení, které může být vnímáno jako nedostatečné vyjádření respektu – v tričku nebo šortkách. Sochy Buddhy jsou považovány za posvátné objekty, nikoliv za předměty, na které můžete šplhat ve snaze získat co nejatraktivnější fotografii

Tradiční thajská obydlí jsou  přizpůsobená tropickému podnebí. Často stojí na kůlech, aby jejich obyvatelé přečkali záplavy. Ke stavbě se používají přírodní materiály, tvrdé dřevo, bambus a sušené listy.Starý Bangkok byl plný  plovoucích domů na kůlech nebo bambusových vorech.Ještě před započetím stavby nového domu postaví Thajci příbytek pro ducha země, který byl vyhnán ze svého původního místa. Duchům jsou do jejich domečku  přinášeny obětiny, především potraviny a alkoholické nápoje.

 

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Thajsko.Asean.cz: Thajsko průvodce: Umění v Thajsku - architektura ,
Thajsko © 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.