Bali Bohemia
charakter článku: Průvodce
oblast: Bangkok
sekce: Dějiny, Osobnosti, Umění
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Dějiny Thajska /4/ - absolutní monarchie


O vznik nové metropole se zasloužil generál Taksin, syn čínského otce a siamské matky, který se těsně před dobytím Ayutthaye stáhl se svými 500 muži z města. S podporou ostatních Siamců a čínských obchodníků se mu podařilo dobýt zpět území bývalé Ayutthayi a jako své nové sídlo si zvolil Thonburi, tvořící součást dnešního Bangkoku. V roce 1768 byl korunován králem.

Vládcové Siamu
Vládcové Siamu

 V posledních letech svého života začal Taksin propadat fantaskním představám, kdy sám sebe začal považovat  za  příštího Buddhu a nechával bičovat mnichy, kteří se mu odmítli klanět.  Jeho chování začínalo vzbuzovat u Thajců stále větší obavy, a proto byl Taksin l odsouzen k trestu smrti, podle tradice byl posazen do sametového vaku a ubit tantalovými holemi. Některé legendy však tvrdí, že jeho místo zaujal dvojník a Taksin dožil v paláci u Nakhon Si Thammaratu, kde zemřel roku 1825 .

Taksinův nástupce Chao Phraya Chakri se stal zakladatelem nové dynastie, která v zemi formálně vládne dodnes. Jako Rama I. byl korunován 6. dubna 1782 a své nové sídlo přestěhoval na levý břeh Chao Phrayi, do míst obývaného čínskou komunitou, která musela vyklidit místo pro stavbu královského paláce. Ten byl dokončen v roce 1785 a stal se srdcem nového hlavního města Siamu, nazývaného Krungthep („Město andělů“).Evropští obchodníci však o něm často hovořili jako o Bangkoku, podle starého městečka Bang Makok nacházejícího se na levém břehu Chao Phrayi.
Rama I. položil základy moderní vlády a navázal na zničenou Ayutthayu, na stavbu nových budov byly používány cihly přiváženy z trosek bývalého hlavního města. Je autorem thajské verze Ramájány (Ramakien), nechal zrevidovat a vydat nové, definitivní znění všech zákonů a také zvolil prvního nejvyššího patriarchu thajského buddhismu. Vláda jeho nástupce Ramy II. plynula klidně, bez velkých válečných konfliktů a je označována jako mezihra siamských dějin. Když král v roce 1824 zemřel, měl místo na trůnu zaujmout princ Mongkut, ale korunovační rada, tvořená členy královské rodiny, vybrala jako nového panovníka jeho nevlastního bratra,  který se ujal vlády jako Rama III.  Mongkut byl odeslán do mnišského stavu, kde se ocitl mimo svět palácových intrik. Rama III. byl posledním z tradičních vládců Siamu. Měl pověst velice konzervativního panovníka a teprve jeho nástupci zahájili reformy země.  

Rama IV., vládnoucí v letech 1851–1868, se  musel potýkat zejména s nástupem evropských mocností v regionu. Obratnou politikou a obchodními dohodami se mu však podařilo zabránit tomu, aby Thajsko bylo, podobně jako jeho sousedé, kolonizováno. Svoji nezávislost uhájil Siam zejména tím, že se stal nárazníkovým státem mezi soupeřícími Francouzi a Angličany. V roce 1868 Rama IV. pozval britského konzula k pozorování zatmění slunce, během něhož se nakazil malárií a zemřel. Na trůn nastoupil jeho syn Chulalongkorn, kterému se podařilo malárii přežít.   
Rama V., Chulalongkorn, zahájil rozsáhlé reformy, které zmodernizovaly Thajsko.Není snad oboru, který by  neovlivnil.  Za jeho vlády vznikla thajská pošta i národní knihovna, jako milovník jídla sepsal také vlastní kuchařku evropských jídel. Psal poezii, prózu, je také autorem cestopisu Daleko od domova. V královském paláci nechal otevřít první školu západního typu pod anglickým vedením. Jeho původní škola pro státní úředníky se stala základem budoucí prestižní Chulalongkornovy univerzity. Stál u zrodu první železnice i první nemocnice v Bangkoku. V necelých 22 letech jmenoval Státní radu, první skutečný kabinet Siamu, tvořený dvanácti ministry.  
Ze svých kontaktů se západním světem vytěžil Rama V. znalosti, jež využil v obratném manévrování mezi zájmy koloniálních velmocí, které se v jihovýchodní Asii střetávaly. Chulalongkorn sice ztratil 500 000 km2 své země, její nezávislost se mu však podařilo uhájit.     

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Thajsko.Asean.cz: Thajsko průvodce: Dějiny Thajska /4/ - absolutní monarchie ,
Thajsko © 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.