Bali Bohemia
charakter článku: Průvodce
oblast: Sukhothai
sekce: Dějiny, Umění
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Sukhothaj - turistické zajímavosti Sukhothaje


V Nové Sukhothaji stojí za zmínku kaple ležící před městskou radnicí s  vysoce uctívanou kamennou sochu Phra Mae Ya, postavu v královském oděvu s bílou tváří, dlouhými vlasy. Metr vysokou sochu nechal postavit král Ramkhhaeng na počest své matky.

Historický park Sukhothaj
Historický park Sukhothaj

Historický park v Sukhothaji, ležící 12 km od centra města, byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Park je rozdělen do pěti zón, kterými lze procházet nebo ještě lépe je objíždět na kole. 

Centrum historického parku obklopují zdi  o délce 1 800 a šířce 1 300 m ukrývající  komplex pětatřiceti budov. Ve zdech jsou čtyři  brány, u jedné z nich visel zvon, který tam nechal nainstalovat král Ramkhamhaeng. Každý na něj mohl zazvonit a přivolat tak krále, který rozsoudil spor a nastolil spravedlnost. Nejvýznamnější součásti tohoto srdce historické Sukhothaje tvoří královský palác a wat Mahathat .

Komplex desítek budov ohraničený příkopem pokrývá plochu 16 000 m2 a nachází se v něm  dva hlavní soubory  budov; královská budova a svatyně. V pozůstatcích  hlavní královské budovy Noen Phrasat v 19. století král Rama IV. objevil   známý kamenný nápis krále Ramkhamhaenga společně s částí panovníkova kamenného trůnu, na kterém vyřizoval státní záležitosti. Trůn byl přesunut do Bangkoku a později na něm byl korunován Rama VI.

Wat Mahathat je prvním skutečně sukhothajským  monumentem, s jeho stavbou  začal  Intradit a byl dokončen v roce 1345. Jeho svatyně  je  největším chrámem v Sukhothaji,  chedi je ve tvaru  lotosového květu, který symbolizuje čistotu Buddhovy doktríny.Lotus jako završení chedi byl používán pouze v Sukhothaji.  Na podstavcích  jsou umístěny sochy stojících  Buddhových učedníků a socha sedícího Buddhy. Zdejší bronzová socha sedícího Buddhy z poloviny 14. století byla za vlády Ramy I. převezena do Bangkoku do wat Suthat. 

Wat Si Sa Wai byl zřejmě původně  hinduistickou svatyní později přeměněnou v buddhistický chrám s dominujícími třemi prangy.  Pozdější král  Ráma VI. zde našel pozůstatky sochy nejvyššího hinduistického boha Sayompha.

Chrám  Traphang-Tong na ostrově uprostřed  jezera obsahuje zbytky obrovských chedi. V nové svatyni je uchován otisk nohy Buddhy pocházející  z doby  vlády krále Lithai na konci 14. století. 

Umělecké předměty z nálezů v Sukhothaji naleznete v Národním muzeu Ramkhamhaeng pojmenovaném podle nejvýznamnějším panovníkovi jehož bronzovou sochu s  reliéfy z jeho života najdete také v centrálním parku.  

Historický park Sukhothaj
Historický park Sukhothaj

Po prohlídce komplexu uvnitř městských zdí se můžete vydat mimo za dalšími památkami nacházejícími se vně zdí. Druhá nejvýznamnější stavba v Sukhothaji leží severním směrem. Wat Phra-Phai-Luang byl původně hinduistickou svatyní později přestavěnou na buddhistický klášter, obklopuje ho  vodní příkop. Jedná se o typický khmerský monument se třemi prangy směřujícími k východu, z nich  si pouze jediný uchoval štukovou výzdobu. Mondop obsahuje Buddhu zachyceného ve čtyřech podobách.

Stejným směrem se nachází i wat si Chum, který  má ve své hlavní patnáctimetrové svatyni obří sochu  sedícího Buddhy. Podle pověstí Buddha hovoří ke svým stoupencům –  vysvětlením může být skryté schodiště vedoucí až k  vrcholu sochy, odkud mohl někdo promlouvat.

Na východní straně najdete dokonalou ukázkou umění Sukhothaje s různými epizodami z Buddhova života v podobě  wat Traphang-Thong-Lang.  K mistrovským kouskům patří zejména štuková výzdoba na jižní straně představující Buddhu doprovázeného anděly při sestupu z nebe.

Na východ od halvního komplexu byl postaven také  wat Chang Lom se zvonovitou  čedi, která je ozdobená slony. Podobný styl najdeme i v dalších městech ze sukhothajského období.

Mezi chrámy ležícími jižně od městských zdí patří k nejzajímavějším wat Chetuphon se sochami Buddhy ve čtyřech různých polohách. Malá svatyně obsahuje sochu známou jako budoucí Buddha.  

Facebook:
Související fotografie
Související videa
Související články


Asean.cz - informace o zemích jihovýchodní Asie:
Barma/Myanmar, Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Singapur, Thajsko, Vietnam, Východní Timor
Thajsko.Asean.cz: Thajsko průvodce: Sukhothaj - turistické zajímavosti Sukhothaje,
Thajsko © 2009 - 2018 Marten & Louis s.r.o.